Metody pracy

 • Metoda Integracji sensorycznej

  Integracja sensoryczna oznacza prawidłowe i jednoczesne odczytywanie przez mózg danych dostarczanych przez zmysły. Integracja sensoryczna pozwala na wykonywanie zaplanowanych i niezaplanowanych ruchów z jednoczesnym uwzględnieniem wiedzy o otoczeniu dostarczanej przez wszystkie zmysły w sposób automatyczny, nie wymagający zastanawiania się i kontroli.

  więcej...
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

  Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne zakłada, że ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która przejawia się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy. Poprzez ruch człowiek wyraża swoje emocje, nawiązuje kontakty i porozumiewa się. Nazwa „ruch rozwijający” wyraża główną ideę tej metody, tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, tj. z tzw. baraszkowania.

  więcej...
 • Dogoterapia

  Dogoterapia jest metodą wspomagającą rozwój, edukację, leczenie oraz rehabilitację dzieci i osób dorosłych. Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Swobodna zabawa z psem jest okazją do wykonywania różnorodnych zadań proponowanych przez terapeutę.

  więcej...
 • Arteterapia

  To technika wspierająca psychoterapię, mająca zastosowanie nie tylko u osób dorosłych, ale i u dzieci. Pozwala na swobodną wypowiedź artystyczną, która w założeniu arteterapii daje upust wewnętrznym problemom, pozwalając je nazwać, zanalizować, w konsekwencji – oswoić.

  więcej...
 • Terapia Ręki

  Ręka jest narządem mającym decydujący wpływ na jakość życia człowieka. Z jednej strony siła rąk, z drugiej precyzja niezbędna, np. przy pisaniu czy rysowaniu, pozwalają na swobodne uczenie się, a następnie pracę. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, dłoni, kciuka i palców, zajmuje bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu, jesteśmy w stanie, nawet najbardziej skomplikowany ruch, zapoczątkować, kontrolować jego trwanie i płynnie go zakończyć.

  więcej...
 • Integracja Bilateralna

  Integracja bilateralna– to współpraca i koordynacja - w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

  więcej...
 • Fizjoterapia

  Zajęcia z zakresu rehabilitacji dzięki zastosowaniu różnorodnych technik fizjoterapeutycznych mają na celu stworzenie wszechstronnego i harmonijnego potencjału w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Działając na wielu płaszczyznach, poprzez uruchomienie i właściwe wykorzystanie naturalnych zdolności przemian funkcjonalnych niedojrzałego mózgu, staramy się dokonać istotnych zmian w rozwoju i uzyskać pomyślne wyniki.

  więcej...
 • Logorytmika

  Logorytmika wspiera terapię logopedyczną łącząc ją z rytmiką. Oddziaływuje na sferę słuchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Logorytmika proponuje zestaw ćwiczeń muzyczno-ruchowych, na bazie których stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe. Ich wiodącym składnikiem jest rytm.

  więcej...
 • Metoda Johansena

  Terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od niemowlęctwa do późnej dorosłości (nawet 100 lat), z różnorodnymi problemami, u których stwierdza się m. in.: problemy szkolne, dysleksję, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania, trudności w czytaniu i pisaniu.

  więcej...
 • Terapia funkcji wzrokowych

  Trudności z nauką czytania i pisania często spowodowane są zaburzeniami cech narządu wzroku. Bywają utożsamiane z dysleksją rozwojową, ponieważ objawy są zbliżone.

  więcej...
 • Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna zajmuje się: kształtowaniem prawidłowych czynności mowy - u dzieci (mówienie i rozumienie), u dorosłych z problemami neurologicznymi zaburzającymi mowę; zapobieganiem powstawaniu zaburzeń mowy na różnych etapach życia człowieka (szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja); usuwaniem zaburzeń mowy (diagnostyka i terapia logopedyczna).

  więcej...
 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.
  Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka, kiedy niepowodzenia związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, brak osiągnięć w nauce zaczyna budzić niepokój rodziców, nauczycieli i samego ucznia. Warto wtedy zdecydować się na terapię.

  więcej...
 • Kynologopedia

  Kynologopedia jest to rodzaj terapii logopedycznej wykorzystującej obecność i czynny udział specjalnie przygotowanego psa.

  więcej...
 • Socjoterapia

  Celem socjoterapii jest pomoc dzieciom np. z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością czy nieśmiałością . Przyświecają jej także cele edukacyjne i rozwojowe.

  więcej...
 • Bajkoterapia

  Bajkoterapia jest częścią biblioterapii, z kolei biblioteapia jest częścią arteterapii, która jest formą leczenia przez sztukę. Jest pewnym rodzajem leczenia np. lęków, podnoszenia samooceny, redukowania stresu.

  więcej...
 • INPP

  Według definicji przyjętej przez INPP opóźnienie neurorozwojowe, jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. A nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce oraz niedojrzałego zachowania.

  więcej...