Metoda Johansena

Metody pracy » Metoda Johansena

Terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od niemowlęctwa do późnej dorosłości (nawet 100 lat), z różnorodnymi problemami, u których stwierdza się m. in.:

 • problemy szkolne,
 • dysleksję,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zespół Aspergera, ADHD,
 • nadwrażliwość lub osłabiona wrażliwość na dźwięki,
 • udary niedokrwienne,
 • migreny,
 • krótkotrwałą pamięć słuchową,
 • zaburzenia głosu i mowy (twarde nastawienie głosowe, jąkanie, dyslalie…),
 • nieustaloną lateralizację słuchową,
 • niedosłuch jednostronny, obustronny,
 • trudności w uczeniu się języków obcych,
 • (…)

Dobre słyszenie zależne jest od sprawności układu słuchowego, jak i od zdolności właściwego przetwarzania sygnałów słuchowych. Nawet dziecko, które dobrze słyszy, może mieć problemy z centralnym przetwarzaniem dźwięków. Do zaburzeń często dochodzi u dzieci, których dotyczy:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy okołoporodowe,
 • stany zapalne mózgu i opon mózgowych,
 • urazy czaszkowo-mózgowe, częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • zbyt późne aparatowanie obwodowego uszkodzenia słuchu,
 • uwarunkowania genetyczne,
 • uszkodzenia toksyczne (…).

Diagnoza

Terapeuci Johansen IAS są szkoleni tak, aby mogli wykonywać badania słuchu/słuchania oraz określić rodzaj zaburzeń i czy terapia u danego pacjenta jest wskazana. Diagnoza słuchu, uwagi słuchowej, lateralizacji, pozwala ustalić program terapii, która jest oparta na założeniu, że można rozwinąć umiejętność słuchania poprzez odpowiednią stymulację słuchową. Dzieje się to dzięki naturalnej plastyczności neuronalnej, czyli ciągłemu powstawaniu oraz rozwojowi nowych dróg nerwowych w mózgu, odpowiedzialnych za słyszenie i mowę. Dzięki temu, że plastyczność neuronalna cechuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych, wprowadzenie terapii Johansena możliwe jest na każdym etapie życia.

Terapia

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie „specjalnie” skomponowanej muzyki, aby obejmować swoim zakresem różne niezbędne przy danej dysfunkcji częstotliwości. Wystarczy 10-15 minut słuchania w ciągu dnia, w szkole lub w domu, przez słuchawki zasłaniające całe uszy. Postępy terapii słuchu są cały czas monitorowane i kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa ok. 6-10 miesięcy. Terapia obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, wpływającej na połączenia mózgowe, które decydują o poprawności przetwarzania wewnętrznego. Kończy się poprzez stopniowe zmniejszanie liczby dni i czasu, który należy przeznaczać na słuchanie płyt.

Efekty terapii obejmują wpływ na różne zdolności i zachowania np.:

 • uwagę i koncentrację,
 • rozumienie mowy,
 • jasne wypowiedzi (zrozumiałe),
 • komunikację interpersonalną,
 • rozpoznawanie połączeń między fonemami a morfemami w prawidłowej pisowni,
 • łatwiejsze słuchanie ze zrozumieniem.