Aktualności

Zapraszamy!

Nasze Nowe Przedszkole

Zapraszamy dzieci i rodziców do naszej nowej placówki, do której nabór uzupełniający odbywać się będzie od 5 do 8 maja 2020r.

Publiczne Przedszkole "Szkółka Małego Dziecka" z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi

mieścić się będzie w Komornikach przy ul. Staszica 18, naprzeciwko szkoły podstawowej.

Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie! wszelkie informacje dostępne są na stronie

www.nabor.pcss.pl/komorniki.

UWAGA !!!

Wnioski proszę składać w Placówce:

Niepubliczne Przedszkole Szkółka Małego Dziecka w Plewiskach przy ul. Południowej 60

w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 516808041

Urna, do której można składać wnioski o przyjęcie do naszego przedszkola, będzie dostępna pod wskazanym adresem:

5 - 8 maja 2020r.

w godzinach 8.00-11.00 oraz od 15.00-17.00


w sytuacji, gdy przedszkola zostaną otwarte w godzinach pracy przedszkola.

Po złożeniu wniosku rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o potwierdzeniu jego złożenia.

Poniżej link do strony z informacjami o naborze uzupełniającym na terenie Gminy Komorniki:

https://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&artykul=3515&akcja=artykulPubliczne Przedszkole "Szkółka Małego Dziecka" z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi


„Rozwój daje radość”

Kielin


„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

Jan Paweł II


„Podaruj tym, których kochasz skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali”

Dalajlama


O nas…

Przedszkole publiczne z prywatnym operatorem, który od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prowadzeniu instytucji oświatowych, mieści się przy ulicy Staszica 18 w Komornikach (naprzeciwko szkoły podstawowej). To przestronny obiekt, wyposażony w nowoczesne sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw służy dzieciom do zabawy, spędzania czasu na świeżym powietrzu, zaspakajania potrzeb ruchowych. Przedszkole przeznaczone jest dla wszystkich chętnych, w wieku od 2,5 do 6 roku życia (w szczególnych wypadkach nawet do 8 roku życia).


Godziny otwarcia od 7.00 do 17.00


Przedszkole ma możliwość prowadzenia czterech grup o charakterze integracyjnym. Zespół posiada niezbędne wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi, a także przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pracownicy, to pedagodzy od lat związani ze Szkółką Małego Dziecka, gdzie zdobywali doświadczenie i w praktyce wykorzystywali swą wiedzę.

Przedszkole zapewnia dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi bogatą ofertę zajęć dostosowanych do konkretnych wskazań zawartych w orzeczeniach. Proponujemy w zależności od potrzeb dziecka, w określonym zakresie, ilości i konfiguracji zajęcia specjalistyczne: terapię logopedyczną, neurologopedyczną, Integrację Sensoryczną, zajęcia z psychologiem, terapię pedagogiczną, terapię ręki, fizjoterapię, terapię metodą Johansena, Neuroflow, Integrację Bilateralną, Terapię Neurorozwojową INPP. Na stałe współpracujemy z dogoterapeutą. W naszych zasobach posiadamy basen i fakultatywnie proponujemy dzieciom możliwość zajęć oswajania z wodą, nauki pływania, a także terapii w wodzie.

Równolegle z placówkami Szkółki Małego Dziecka działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Równe Szanse". W jej ramach dzieci mogą realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przedszkole Szkółka Małego Dziecka działa w duchu Porozumienia bez Przemocy. Jako cel stawia sobie wspierania dziecka oraz jego zrównoważony rozwój w sferze emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie.


Nasze wartości to między innymi:

 • wzajemny szacunek,
 • wspieranie poczucia własnej wartości,
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości oraz rozwiązywania napotkanych problemów i trudności w toku działania,
 • rozwijanie więzi społecznych,
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych oraz poszukiwanie nowoczesnych metod pracy,
 • stwarzanie możliwości optymalnego rozwoju dla każdego dziecka,
 • umiejętność komunikowania się z dzieckiem w oparciu o szacunek i poszanowanie godności,
 • kształtowanie granic i ich respektowanie,
 • poszukiwanie i rozwijanie mocnych stron naszych przedszkolaków,
 • możliwość zauważenia przez wykształconą kadrę i specjalistów trudności, słabszych obszarów w rozwoju dziecka i w razie potrzeby wczesna diagnostyka.

Zajęcia bezpłatne realizowane w przedszkolu:

 • język angielski,
 • rytmika,
 • religia (na prośbę rodziców),
 • zajęcia z zakresu Terapii Ręki (dopasowane do poziomu rozwoju narządu ruchu) dla wszystkich grup,
 • opieka logopedy i psychologa.

Z uwagi na bogaty wachlarz ukończonych przez naszą kadrę kursów i szkoleń, inspirujemy się nowymi i ciekawymi perspektywami oraz pracujemy różnymi metodami, np. metodę projektów, mini-mediacje, kręgi naprawcze i inne.

Jadłospis:

Dieta dla Nas jest bardzo ważna. Dlatego też proponowany w przedszkolu catering uwzględnia wszelkie diety na bazie zdrowych i sezonowych produktów z eliminacją cukru i niezdrowych dodatków, takich jak np. barwniki i konserwanty.


W ramach Fundacji „Równe Szanse” inicjowane są różnorakie działania i programy wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

Rekrutacja:

Placówka bierze udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie w maju bieżącego roku.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli odbywa się na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa. Wniosek należy wypełnić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.nabor.pcss.pl/komorniki


Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Gminy Komorniki


https://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&artykul=3515&akcja=artykul

Kontakt:

ul. Staszica 18, 62-052 Komorniki

publiczneprzedszkole.smd@wp.pl


Telefony:

509445939

519181856

516808041Niepubliczne Punkty Przedszkolne "Szkółka Małego Dziecka",

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi "Szkółka Małego Dziecka"

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Szkółka Małego Dziecka oraz Punkty Przedszkolne Szkółka Małego Dziecka są miejscami, gdzie dzieci mogą rozwijać się w miłej, przyjaznej atmosferze. Praca z dziećmi w naszych placówkach oparta jest o autorski, innowacyjny program zajęć nastawiony na wszechstronny rozwój dzieci. Postrzegamy dzieci jako całość, nasze działania są holistyczne, nastawione na wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. Rozwijamy uzdolnienia i predyspozycje, ale również wspieramy słabsze aspekty funkcjonowania, by w konsekwencji pomóc dziecku osiągnąć optymalny poziom rozwoju i pełną gotowość szkolną. Każde dziecko jest indywidualnością, dlatego metody, którymi pracujemy, dobieramy do dzieci, a nie dzieci do metod.

Zapraszamy do naszych placówek: ul. Frezjowa - Junikowo; ul. Południowa - Plewiska; ul. Szelągowska, os. Na Murawie - Winogrady; ul. Folwarczna - Przeźmierowo.

więcej...

Diagnostyka

W placówkach mamy szeroki zakres możliwości diagnostycznych. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poddawane są specjalistycznym badaniom, w zależności od ich potrzeb i możliwości. Uzyskane dzięki tym ocenom informacje dają duże możliwości w planowaniu i realizacji oddziaływań terapeutycznych i pomocy dzieciom.

więcej...

Szkółka Małego Dziecka to placówki oświatowe o profilu językowym

Szkółka Małego Dziecka od roku przedszkolnego 2016/2017 wprowadza do swojej oferty profil językowy. Jest to odpowiedź na potrzeby rodziców i ich dzieci ze względu na plany kontynuacji edukacji w szkołach językowych. Oferta skierowana jest do wszystkich dzieci i nie wpływa na miesięczne czesne.

W ofercie realizowane są codzienne lekcje języka, prowadzone przez lektorów z uprawnieniami pedagogicznymi pozwalającymi na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Porozumienie Bez Przemocy

Działamy, pracujemy i opiekujemy się dziećmi w myśl zasad Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie zdobywamy dzięki szkoleniom systematycznie odbywanym przez personel Szkółki Małego Dziecka. Opieramy się również na wewnętrznym poczuciu, które zrodziło się w nas w chwili spotkania z NVC , że stanowi ono wspaniałą platformę porozumienia z każdym dzieckiem (każdym człowiekiem), pozwalając wyjść naprzeciw jego potrzebom, zapewniając fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. NVC pozwala wyzwolić wewnętrzne pokłady kreatywności i autentyczności z szacunkiem dla naszych emocji i potrzeb, z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy równowartościowi, a zarazem wyjątkowi w swojej indywidualności.

A jak aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami z życia dzieci i przedszkola.

 • 1 września 2019r. Nowy Rok Szkolny!

  Dyrekcja i Zespół Szkółki Małego Dziecka wita Dzieci i Rodziców w Nowym Roku Szkolnym! Życzymy owocnej, wspólnej pracy, niezapomnianych przygód i wspaniałej zabawy w duchu motta przyświecającego naszym placówkom: "Rozwój daje radość!"

 • x

 • 24 Grudnia 2018r./1 stycznia 2019r. Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkim Dzieciom i Rodzinom Dyrekcja oraz Zespół Szkółki Małego Dziecka składa najserdeczniejsze życzenia wspaniałych chwil w gronie bliskich, a w 2019r. samych dobrych, zdrowych i szczęśliwych dni!

 • 11 listopada 2018r. Narodowe Święto NIepodległości

  Przypomnijmy sobie w tym dniu, jak ważną rzeczą jest wolność i powiedzmy o tym naszym dzieciom...Szczególnie ta wolność do robienia tego, czego chcemy w wybrany przez nas sposób, w trosce o innych i siebie.

 • 14 pażdziernika 2018r. Dzień Nauczyciela

  Naszym Nauczycielom, za to, że są, zawsze blisko, zawsze wyczuleni na potrzeby naszych dzieci poznających świat ....

  Dziękujemy!

 • 1 wrzesnia 2018r. Nowy rok szkolny

  W nowym roku szkolnym naszym Dzieciom i Kadrze życzymy, by każdy dzień był pełen radości, nowych doznań, zdobywanych umiejętności i wiedzy.

 • 26 maja 2018r. Dzień Matki

  W Dniu Matki, wszystkim naszym Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości z wdzięcznością za miłość, którą nas obdarzają ...

  Dzieci i zespół Szkółki Małego Dziecka

 • luty 2018r. Ferie zimowe !!!

  Dzieciom, które w ferie wybierają się z bliskimi w podróż w poszukiwaniu zimy, życzymy pięknej pogody, wspaniałych przygód i dużo śniegu!

  Zespół Szkółki Małego dziecka

 • 21, 22 stycznia 2018r. Dni Babci i Dziadka

  Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, wszystkim Babciom i Dziadkom naszych dzieci, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, samych pogodnych dni i pociechy z wnucząt.


  Zespół Szkółki Małego Dziecka

 • 24 grudnia 2017r. i 1 stycznia 2018r. Boże Narodzenie 2017r. Nowy Rok 2018!

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Dyrekcja i Zespół Szkółki Małego Dziecka składają życzenia Dzieciom i ich Rodzinom, zdrowia i radości, pomyślności we wszystkich podejmowanych wysiłkach na drodze przez kolejny rok.

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 • wrzesień 2017r. Nowy rok szkolny!

  Z okazji rozpoczynającego się Nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy wszystkim naszym dzieciom, by każdy dzień spędzony w Szkółce Małego Dziecka był radosny, pełen zabawy, nowych odkryć i kolejnych osiągnięć!

  Zespół Szkółki Małego Dziecka

 • lipiec/sierpień 2017r. Wakacje!

  Dla wielu dzieci ze Szkółki Małego Dziecka nastał czas letnich wyjazdów i wypoczynku z rodzinami. Życzymy im wielu niezapomnianych wrażeń i wspaniałej pogody! Dla dzieci, które w czasie wakacji chodzą do przedszkola, poza codziennymi zajęciami, spacerami i zabawą proponujemy dodatkowe, letnie atrakcje, takie, jak warsztaty florystyczne, czy wyjście do kina. U nas fajnie jest przez cały rok!

 • 1 czerwca 2017r. Dzień Dziecka

  Naszym dzieciom, które są dla nas niewyczerpanym źródłem zawodowej i osobistej inspiracji i radości, z okazji Dnia Dziecka składamy najserdeczniejsze życzenia! Kochane dzieciaki! Dziękujemy, że jesteście z nami!

 • 26 maja 2017r. Dzień Matki

  Z okazji Dnia Matki, wszystkim naszym Mamom, wszystkiego najlepszego! Dziękujemy za miłość i pasję, którymi każdego dnia obdarzacie swoje dzieci, za wasze oddanie i wsparcie, dzięki któremu mogą z radością kroczyć swoją drogą ...
 • 2 kwietnia 2017r. Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

  2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Również Szkółka Małego Dziecka solidaryzuje się z osobami z autyzmem i pragnie propagować wiedzę na temat autyzmu. Jedną akcji przewidzianych w tym miesiącu były niebieskie pochody z balonikami i kwiatkami zawierającymi hasła dotyczące autyzmu.

 • 21 marca 2017r. Światowy dzień zespołu Downa

  Mój głos - moja społeczność. Światowy Dzień Zespołu Downa

  Dzieci, nauczyciele, opiekunowie i terapeuci solidaryzowali się dzisiaj z osobami z zespołem Downa zakładając dwie różne skarpetki. To symboliczny gest solidarności i zrozumienia dla różnych sposobów funkcjonowania. Wszyscy uczymy się od siebie i potrzebujemy nawzajem. Wszyscy mamy takie same potrzeby - miłości, poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, prawa do nauki i rozwoju, wszyscy mamy prawo tu być ...

 • 21 marca 2017r. Pierwszy dzień wiosny

  Witamy panią Wiosnę! Z radością dostrzegamy, że dzień jest coraz dłuższy, kwiaty nieśmiało zakwitają w ogródku i słońce mocniej świeci. Pożegnamy Zimę Marzanną, już czas, by ustąpiłą miejsca Wiośnie!
 • 21 i 22 stycznia 2017r. Dzień Babci i Dziadka

  Wszystkim Babciom i Dziadkom, z okazji Ich święta, dzieci i zespół Szkółki Małego Dziecka, składają najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły i pogody ducha! Dziękujemy, że jesteście!
 • 24 grudnia 2016r., 1 stycznia 2017r Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok!

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Dyrekcja i Zespół Szkółki Małego Dziecka życzy, w ten wyjątkowy czas, Dzieciom i ich Rodzinom wiele radości, zdrowia i szczęścia płynącego z bliskości ukochanych osób oraz wspólnego odkrywania, co przyniesie kolejny dzień. Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

 • 1 września 2016r. Nowy Rok Szkolny!

  Dyrekcja i Zespół Szkółki Małego Dziecka wita Dzieci i Rodziców w Nowym Roku Szkolnym! Życzymy owocnej, wspólnej pracy, niezapomnianych przygód i wspaniałej zabawy w duchu motta przyświecającego naszym placówkom: "Rozwój daje radość!"

 • 31 sierpnia 2016r. Koniec wakacji!

  W oczekiwaniu na Nowy Rok Szkolny, po pięknych wakacjach pełnych słońca i radości Zespół Szkółki Małego Dziecka wita wszystkich swoich podopiecznych!

  Dzieci, które rozpoczynają dopiero edukację w naszych placówkach witamy szczególnie serdecznie i zapraszamy do wspaniałej przygody na drodze wspólnego, dzieci i dorosłych, poznawania świata, nauki, odkrywania swoich możliwości i świetnej zabawy w Szkółce Małego Dziecka.

 • 3 czerwca 2016r. Dzień Mamy i Taty

  3 czerwca dzieci z oddziałów przy ul. Szelągowskiej i os. Na Murawie wystawiły przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty. Było kolorowo, wesoło i muzycznie. Wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu przedstawień, dzieciom i dorosłym, zależało, by występy dla rodzin były wyrazem przywiązania do rodziców i wdzięczności za wszystkie starania.


  Drodzy Rodzice!

  życzymy, by Rodzina zawsze była dla Was i Waszych Dzieci oparciem oraz niewyczerpalnym źródłem siły i inspiracji!

  Zespół "Szkółki Małego Dziecka"

 • 27-28 marca 2016r. Wielkanoc 2016r.

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zespół Szkółki Małego Dziecka życzy dzieciom i Rodzinom, pogody ducha, radości płynącej z prawdziwej, rodzinnej bliskości i świątecznej obfitości!
 • 16 lutego 2016r.Przedstawienie dla Babci i Dziadka

  Dzieci z oddziałów przy ul. Szelągowskiej i Os. Na Murawie wczoraj w DK "Słońce" dały przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, a następnie wręczyły im drobne prezenty z życzeniami. To był wspaniały dzień dla wszystkich! Piękne przedstawienie, z którego dzieci i panie mogą być dumne, sprawiło oglądającym wiele radości, ale było też powodem do wzruszenia, a dzieciom dało szansę, by wyrazić przywiązanie, szacunek i wdzięczność.

  Wszystkim Babciom i Dziadkom Życzymy STO LAT!

 • 4 luty 2016r.Bale karnawałowe

  W naszych placówkach odbywają się bale karnawałowe! Pomysłowość i zaangażowanie Rodziców i całych Rodzin, sprawia, że nasze dzieci we wspaniałych strojach, przygotowanych często z pietyzmem i poczuciem humoru, wspaniale się bawią! Dziękujemy za tę wspólna zabawę! Doceniamy wysiłek włożony w przygotowanie dla dzieci zdrowych przekąsek.

 • 25 Grudnia 2015r.Boże Narodzenie 2015r.

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016r. Roku, naszym Dzieciom i Rodzinom, Dyrekcja i Zespół "Szkółki Małego Dziecka" składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości z codziennego bycia razem i osiąganych sukcesów - tych dużych i tych małych.
 • 22 Grudnia 2015r.Jasełka

  W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia w placówkach odbywają się Jasełka. Dziękujemy Dzieciom i Zespołowi Szkółki za zaangażowanie w przygotowanie przedstawień, Rodzicom za piękne stroje. Dziękujemy za wspólnie spędzony, radosny czas. Dziękujemy za odchodzący, wspaniały rok, który napawa nas nadzieją, że kolejny przyniesie same dobre dni, pełne satysfakcji ze wspólnie wykonanej, przez dorosłych i dzieci, pracy oraz wspólnie zdobytych osiągnięć.

 • 26 listopada 2015r.Warsztaty muzyczne z Czesławem Mozilem

  W czwartek, 26 listopada, mieliśmy (dzieci z oddziału na os. Na Murawie) okazję uczestniczyć w muzycznym spotkaniu ze znanym artystą Czesławem Mozilem, który nie tylko wykonał dla dzieci kilka piosenek, ale też dał szansę wspólnego grania i zapoznania się z instrumentami. Dzięki otwartości muzyka, nastawieniu na bezpośredni kontakt z dziećmi i zachęcaniu do swobodnego zachowania i wyrażania się, spotkanie było bardzo radosnym wydarzeniem, które dzieci na długo zapamiętają.
 • listopad 2015r.Bale jesienne

  W naszych placówkach odbyły się bale jesienne. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą wspólną zabawę! Doceniamy ogromną pomysłowość i dowcip w wymyślaniu przebrań na tę okazję! Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowania oraz pyszny i zdrowy poczęstunek.
 • 1 wrzesnia 2015r.Nowy rok szkolny

  Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015/2016, życzymy wszystkim naszym dzieciom, by każdy dzień spędzony w Szkółce Małego Dziecka pełen był radości z nowych odkryć oraz osiąganych sukcesów i zabawy.


  Zespół "Szkółki Małego Dziecka"

 • 31 sierpnia 2015r.Zapraszamy na bezpłatne zajęcia integracyjne

  Z przyjemnością zapraszamy dzieci na cykl BEZPŁATNYCH zajęć adaptacyjnych przygotowujących do przedszkola realizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


  Zgłoszenia i szczegóły oferty pod numerami tel. 519-181-856, 509-445-939 lub pod adresem szkolkamalegodziecka@wp.pl.

 • 15 lipca 2015Zapytanie ofertowe

  więcej...
 • 21 czerwca 2015Zapraszamy do wspólnego biegu

  Zapraszamy na bieg manifestujący sprzeciw wobec przemocy

  „BIEGNIJMY RAZEM”

  Bieg odbywa się w ramach kampanii „Wychowuję i Szanuję”.


  Zapraszamy rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym, wszystkich entuzjastów biegania i spędzania czasu z rodziną!


  Start: 21 czerwca, godz.11:00, Stadion GOSiR,ul. Jeziorna, Komorniki


  Bieg połączony jest z festynem rodzinnym GKRPA „Szczęśliwym być i w zdrowiu żyć”.

  Zapisy i szczegółowe informacje w naszych placówkach oraz we wszystkich przedszkolach Gminy Komorniki!

  więcej...
 • 22 czerwca 2015Zapraszamy na wykład

  Drodzy rodzice!

  22 czerwca o godz. 18.00, w oddziale na Plewiskach, ul.Południowa 60, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów związanych z problematyką żywienia. To najbliższe poświęcone będzie tematyce pasożytów.

  Prosimy o potwierdzenie obecności.

  więcej...
 • 20,21 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie z zakresu INPP

  Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szkolenie z zakresu Terapii Neurorozwojowej INPP - wygaszania i stymulowania odruchów wg Sally Goddard.

  Szkolenie poprowadzi Certyfikowany Trener i Terapeuta Neurorozwoju – Integracji Odruchów INPP, Pani Jolanta Bunk.

  więcej...
 • 14 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie!

  "Wprowadzenie do metody Growth through Play System™ Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii i wychowaniu dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi".

  Wykład poprowadzi pani Iwona Wojtasik.

  Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie,jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, czym jest responsywny styl interakcji to zapraszamy. Warsztat przeznaczony jest również dla rodziców i terapeutów którym bliskie są zagadnienia bliskości i budowania relacji, którzy intuicyjnie i spontanicznie podążają ścieżką niedyrektywności a potrzebują jedynie wsparcia i potwierdzenia w tym co robią.

  Zapraszamy każdego, kto pragnie dowiedzieć się więcej o relacjach z dzieckiem!

  więcej...
 • 2 czerwca 2015Zapraszamy na wykład!

  "Zdrowie i choroba w holistycznej teorii pięciu żywiołów - pięciu par narządowych - pięciu emocji".

  We wtorek 2.06.2015r., o godz. 18.00 w oddziale na ul. Szelągowskiej 22, odbędzie się wykład, który wygłosi pani Dorota Łapa. Wykład wprowadzi w tematykę holistycznego rozumienia współdziałania narządów wewnętrznych, ich stanów energetycznych, niedoborów i nadmiarów. Wiedza ta poprowadzi nas do nowych poszukiwań możliwości wpływania na stan naszego organizmu poprzez równoważenie energii. Podczas wykładu będą omówione podstawowe stany energetyczne człowieka i ich objawy.

  Wykład będzie wstępem do warsztatów "Gotowanie potraw równoważących, leczniczych i stosowanie podstawowych ziół w codziennym równoważeniu stanu organizmu oraz wykonywanie podstawowych zabiegów wspierających codzienne zdrowie dziecka".

  Warsztaty odbędą się pod koniec czerwca w siedzibie Orkiszowych Pól na Podolanach

  Część wykładowa podczas warsztatów zwróci uwagę na najważniejsze wytyczne do odżywiania w wybranych stanach energetycznych. W praktyce przygotujemy potrawy i wywary które stosuje się w gorączce, w biegunce, po wyczerpaniu chorobą, przy bezsenności, w niedoborze krwi, w zaśluzowaniu organizmu, zagrzybieniu oraz innych stanach osłabienia.

  Zapraszamy chętnych rodziców do wpisywania się do zeszytu w przedszkolu. W przypadku warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 10 maja 2015Rozkrzyczeć Autyzm Razem z nami!

  Zapraszamy wszystkich Państwa na piknik rodzinny "Rozkrzyczeć Autyzm Razem z Nami!" który odbędzie się 10 maja 2015r. na poznańskiej Arenie, w godzinach 11.00 - 14.00 "Szkółka Małego Dziecka" oraz Poradnia "Równe Szanse" będą również tam obecne. W programie możliwość odbycia konsultacji, wymiany doświadczeń oraz wiele atrakcji - m.in. dmuchany plac zabaw oraz zjeżdżalnia dla dzieci, zabiegi pielęgnacyjne dla mam.

  Celem tej corocznej inicjatywy jest zgromadzenie w jednym miejscu organizacji, które zajmują się niesieniem pomocy osobom z autyzmem, ich rodzinom i najbliższym oraz szerzenie świadomości społecznej wśród mieszkańców Poznania i Województwa Wielkopolskiego w zakresie tego, czym jest autyzm.

  Zapraszamy!

 • 11, 12 maja 2015 Warsztaty dla rodziców

  Zapraszamy na warsztaty, których tematem przewodnim będzie wpływ żywienia na funkcjonowanie i jakość życia dzieci oraz osób dorosłych.

  .

  Warsztaty poprowadzi pani Iwona Groblewska, magister nauk medycznych, dietetyk i terapeuta.

  11 maja, godzina 18.00 (dla wszystkich rodziców).

  12 maja, godzina 18.00 (dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, żywieniowymi, osób zainteresowanych tematem zdrowia).

  Zapraszamy wszystkich chętnych!

  Dla rodziców dzieci z naszych przedszkoli wstęp bezpłatny.

  więcej...
 • 5,6 kwietnia 2015 Wielkanoc

  Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wiele radości, spokoju i zdrowia oraz nowej nadziei, którą niosą te Święta.


  Zespół Szkółki Małego Dziecka
  więcej...
 • 21 marca 2015Pierwszy dzień wiosny

  Razem z naszymi dziećmi witamy Panią Wiosnę!

  Cieszymy się dłuższymi dniami i słońcem, które świeci coraz mocniej. Czekamy na kwiaty, nowe listki na drzewach i ciepłe dni.

 • 21, 22 stycznia 2015Dzień Babci i Dzadka

  Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, wszystkim Babciom i Dziadkom naszych dzieci, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, samych pogodnych dni i pociechy z wnucząt.


  Zespół Szkółki Małego Dziecka

 • 24 grudnia 2014Święta...

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, naszym Dzieciom i ich Rodzicom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i pomyślności.

  Zespół Szkółki Małego Dziecka

  więcej...
 • 10 grudnia 2014Niezwykłe spotkania

  W październiku i listopadzie nasze przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w ramach projektu "Niezwykłe spotkania", zorganizowanych przez Fundację VERBA. Animatorzy, poprzez wspólne czytanie bajek z serii "Leon i jego nie-zwykłe spotkania", rozmowy, gry edukacyjne i zabawy wprowadzili dzieci w niełatwy, ale niezwykle ważny temat niepełnosprawności. Najmłodsi uczyli się, że niepełnosprawność nie stanowi bariery w zawieraniu przyjaźni oraz we wspólnej zabawie. Organizatorzy przygotowali dla dzieci książeczki z przygodami Leona, kolorowanki oraz dyplomy.
 • 3 listopada 2014Witamy na naszej nowej stronie!

  Serdecznie witamy wszystkich Gości na naszej nowej stronie! Znajdą Państwo na niej wszystkie potrzebne informacje oraz aktualności z życia przedszkola.

  Życzymy miłego pobytu na stronie.
  Dyrekcja Przedszkola.

 • 15 sierpnia 2014Trwają zapisy do przedszkola

  Zapraszamy do odwiedzania naszych placówek! Nasze drzwi są zawsze otwarte!
  Kontakt 509-445-939 lub 519-181-856.