Cennik

Zajęcia adaptacyjne – przygotowanie do przedszkola

Ceny ustalane są w zależności od tego jak często dziecko korzysta z zajęć oraz ich rodzaju.
Od 30 zł za jedne zajęcia (90 lub 180 minut).

Zajęcia terapeutyczne

w tym dogoterapia, terapia ręki, zajęcia z pedagogiem specjalnym, zajęcia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne:
Zajęcia grupowe: od 30 zł. za zajęcia (60 do 90 minut)
Zajęcia indywidualne: od 80 zł za zajęcia (60 minut)
Logopeda: od 40 zł za zajęcia (30-45 min)
Rehabilitacja: od 50 zł (45 -60 minut)

Diagnoza

Integracja Sensoryczna: 250zł (trzy spotkania obejmujące diagnozę, przekazanie wyników badań w formie pisemnej i ich omówienie)

Badanie rozwoju psychoruchowego KORP: 250zł

Ocena zachowania i emocji narzędziem KOZE: 250zł

Ocena Gotowości Szkolnej dziecka narzędziem KOGS: 200 zł

Bilateralna Integracja - diagnoza: 250 zł (opis diagnozy + plan terapii)

Bilateralna Integracja - terapia, 45 minut: 80 zł


Przedszkole i Punkty przedszkolne

ul. Frezjowa
700 zł (cena z zajęciami dodatkowymi, bez posiłków)
Pobyt skrócony, bez posiłków 570 zł

os. Na Murawie
700 zł (cena z zajęciami dodatkowymi, bez posiłków)
Pobyt skrócony, bez posiłków 550 zł

ul. Szelągowska
700 zł (cena z zajęciami dodatkowymi, bez posiłków)
Pobyt skrócony, bez posiłków 550 zł

Przeźmierowo (ul. Folwarczna 23)
850 zł (cena z zajęciami dodatkowymi, bez posiłków)
Pobyt skrócony, bez posiłków 650 zł

Plewiska (ul. Południowa 60 )
700 zł (cena z zajęciami dodatkowymi, bez posiłków)
Pobyt skrócony, bez posiłków 550 zł

Imprezy okolicznościowe

Cena ustalana indywidualnie.

Warsztaty dla rodziców

Cena ustalana indywidualnie.Różnica w cenie wynika z liczebności grup w placówkach.