Terapia Ręki

Metody pracy » Terapia Ręki

Ręka jest narządem mającym decydujący wpływ na jakość życia człowieka. Z jednej strony siła rąk, z drugiej precyzja niezbędna, np. przy pisaniu czy rysowaniu, pozwalają na swobodne uczenie się, a następnie pracę. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, dłoni, kciuka i palców, zajmuje bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu, jesteśmy w stanie, nawet najbardziej skomplikowany ruch, zapoczątkować, kontrolować jego trwanie i płynnie go zakończyć.

Sprawność rąk pozwala dziecku w pełni realizować podjęte przedsięwzięcia. Wpływa również na rozwój mowy, ponieważ stymulacja dłoni pobudza pośrednio ośrodek mowy w mózgu. Poza tym, na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka. Dlatego też sprawność dłoni ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu.

Kiedy obserwujemy u dzieci, ale też u osób dorosłych, dysfunkcje w zakresie czynności rąk, warto zdecydować się na terapię, obejmującą starannie dobrane ćwiczenia i masaże. Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Terapia wskazana jest dla:

 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.),
 • osób mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Celem terapii jest:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
 • poprawa umiejętności chwytu,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • przekraczanie linii środka ciała.

Efekty zastosowanej terapii to:

 • sprawność ruchowa całej kończyny górnej,
 • sprawność manipulacyjna dłoni,
 • umiejętność chwytu,
 • koordynacja pomiędzy dłońmi.

Wprowadzenie skutecznej terapii pomaga dziecku na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, rozwija zdolności manualne pozwalające osiągać zamierzone cele, co w konsekwencji prowadzi do pełnej realizacji jego potencjału.