Dogoterapia

Metody pracy » Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagającą rozwój, edukację, leczenie oraz rehabilitację dzieci i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o terapię kontaktową z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanych i wyszkolonych psów. Wyodrębnia się trzy podstawowe formy oddziaływań: spotkania z psem, edukacja w towarzystwie psa oraz terapia i rehabilitacja w towarzystwie psa. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Swobodna zabawa z psem jest okazją do wykonywania różnorodnych zadań proponowanych przez terapeutę. Mogą być to działania wpływające na usprawnienie ruchowe, poznawcze, społeczne, najczęściej jednak celem jest nawiązanie z psem pozytywnej relacji. Zorganizowane spotkania ze zwierzęciem to przede wszystkim przełamywanie lęku w kontaktach z psami, stymulacja zmysłów, pobudzanie aktywności i ciekawości świata.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Tematyka oraz przebieg dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka/ grupy.


Dogoterapia pomaga:

 • budować więzi emocjonalne u osób z utrudnionym kontaktem,
 • stymulować małą i dużą motorykę,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,
 • rozwijać mowę,
 • przełamywać lęk,
 • łagodzić stres i samotność,
 • budować pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa,
 • podnosić poczucie odpowiedzialności,
 • motywować do podejmowania działań, aktywności i samodzielności,
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt.