Dogoterapia

Metody pracy » Dogoterapia

Dogoterepia jest metodą wspomagającą rozwój i edukację dzieci oraz leczenie i rehabilitację dzieci i osób dorosłych. Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Swobodna zabawa z psem jest okazją do wykonywania różnorodnych zadań proponowanych przez terapeutę. Mogą być to działania wpływające na usprawnienie ruchowe, polecenia pomagające przyswoić pewną wiedzę, najczęściej jednak celem jest nawiązanie z psem pozytywnej relacji. Ciepło zwierzęcia, wrażenia płynące z dotyku, kontakt fizyczny z inną istotą, pomagają się dziecku otworzyć, poczuć bliskość i zbudować więź. Doświadczenie to pozwala z większą łatwością budować relacje z otoczeniem w codziennym życiu. Dla osób dorosłych pies w terapii jest przede wszystkim motywatorem do podejmowania aktywności, wychodzenia z zamknięcia fizycznego i psychicznego, przełamywania samotności i uczynniania.

Dogoterapia pomaga:

 • budować więzi emocjonalne u osób z utrudnionym kontaktem,
 • uczynniać ruchowo, stymulować pracę mięśni,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną,
 • rozwijać mowę,
 • przełamywać lęk,
 • łagodzić stres i samotność,
 • budować pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa
 • podnosić poczucie odpowiedzialności,
 • motywuje do podejmowania działań, aktywności i samodzielności,
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt.

Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu, wiary we własne siły i odnalezieniu swego miejsca wśród innych.