Integracja Bilateralna

Metody pracy » Integracja Bilateralna

Bilateralna integracja – to współpraca i koordynacja – w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Bilateralna integracja – koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Rozwój automatycznej dwustronnej integracji poprzez wykorzystanie aktywności fizycznej dla każdego człowieka ma daleko idące konsekwencje. Z powodu dwustronnej integracji wpływamy na motorykę, zdolność do koordynowania działania wszystkich części ciała, rozwijanie lateralizacji przez jednoczesne ćwiczenie jednej strony ciała, podczas gdy druga strona wykonuje ruchy przeciwne. Naszym celem jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego, pograwa koordynacji i integracji sensorycznej.

Program dwustronnej koordynacji:

  • poprawia świadomość własnego ciała (gdzie się zaczynam, a gdzie kończę i schemat ciała w przestrzeni),
  • poprawia stan równowagi statycznej i dynamicznej,
  • ulepsza kontrolę postawy,
  • wpływa pozytywnie na współpracę między półkulami,
  • poprawia współpracę ciała w obrębie góra/dół, lewo/prawo, przód/tył,
  • poprawia poczucie kierunku,
  • poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu,
  • poprawia automatyzację ruchów,
  • umożliwia wielozadaniowość,
  • poprawia funkcje fizyczne, umiejętności poznawcze, percepcję, dyskryminację, uwagę i pamięć.