Arteterapia

Metody pracy » Arteterapia

To technika wspierająca psychoterapię, mająca zastosowanie nie tylko u osób dorosłych, ale i u dzieci. Pozwala na swobodną wypowiedź artystyczną, która w założeniu arteterapii daje upust wewnętrznym problemom, pozwalając je nazwać, zanalizować, w konsekwencji – oswoić.

Arteterapia jest również metodą wspierania rozwoju dziecka, pozwalającą na swobodę wyrażania siebie, uczącą łatwego dostępu do swojego wnętrza i czerpania z wyobraźni.

W ramach arteterapii wyróżnia się:

  • muzykoterapię,
  • terapię plastyczną,
  • teatroterapię,
  • terapię przez twórczość literacką.

Terapia

W arteterapii terapeuta towarzyszy dziecku w procesie twórczym. Zachęca do aktywności artystycznej i kreatywności. Zadaniem dziecka jest opowiedzenie historii przedstawionej w pracy. Pomaga to terapeucie przygotować indywidualny plan pracy i nakreślić cele terapii.

Cel

Najczęściej celem terapii jest wspieranie rozwoju dziecka w kierunku swobodnego wyrażania emocji i budowania pozytywnych relacji ze światem oraz zdolności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięcia.

Wskazaniami do arteterapii są:

  • ogólne problemy z wyrażaniem emocji,
  • autyzm,
  • zaburzenia emocjonalne (depresje, lęki),
  • zaburzenia społeczne (agresja),
  • doświadczenie przemocy psychicznej i fizycznej.

Poza walorami terapeutycznymi, arteterapia działa kojąco, pozwala na skupienie i kontakt ze swoim wnętrzem - dlatego szczególnie w przypadku dzieci służy budowaniu wewnętrznej integracji i stabilności emocjonalnej.