Kynologopedia

Metody pracy » Kynologopedia

Kynologopedia - (kyno z grec. - pies, logos - słowo, paideia - wychowanie) - jest to rodzaj terapii logopedycznej wykorzystującej obecność i czynny udział specjalnie przygotowanego psa.

Główną zaletą kynoterapii/dogoterapii jest nie tylko nadawanie ćwiczeniom bardzo atrakcyjnej i urozmaiconej formy, ale przede wszystkim, terapia ta jest alternatywą dla pokolenia wychowanego na telewizji. Dzięki psu dzieci stają się bardziej zaangażowane i aktywne na zajęciach, mając kontakt z żywym zwierzęciem uwrażliwiają się na jego potrzeby. Wykorzystanie czworonoga w terapii powinno zwiększyć efektywność działań terapeutycznych i zapewnić maksymalną indywidualizację. Taka forma pracy powinna zapewnić dziecku komfort psychiczny. Pies nie zdenerwuje się pomimo kolejnych potknięć ucznia. Nie będzie śmiał się nawet z największego błędu oraz zaakceptuje dziecko takim, jakim jest. Nauka przy jego pomocy staje się łatwiej przyswajalna dla dziecka. Fakt, że pies nie wystawia oceny, powoduje, że dziecko może pracować przy jego pomocy bez stresu. Niebanalny staje się tutaj także aspekt wychowawczo - dydaktyczny, bo odpowiednio przygotowany pies może być konsekwentnym, wymagającym i nieprzekupnym partnerem w terapii.

Pies podczas zajęć pełni głównie rolę motywatora. Dzieci bardzo chętnie pracują z psem, potrafią dłużej skoncentrować uwagę, starają się dokładnie wykonywać ćwiczenia i polecenia, których bohaterem jest pies, szybciej nabywają sprawności manualnych i wzrokowych.