Zajęcia terapeutyczne

Oferta » Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami rozwojowymi lub adaptacyjnymi. W zależności od potrzeb są one prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Równe Szanse".