Renata Jagodzińska-Prałat

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Renata Jagodzińska-Prałat

Wicedyrektor Przedszkola w Plewiskach.Neurologopeda. W Szkółce Małego Dziecka prowadzi terapię neurologopedyczną i logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do dziecka. Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończyła studiach podyplomowe: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, a także oligofrenopedagogikę. Swoją ścieżkę edukacyjną kontynuowała i rozwijała swoje zainteresowania na studiach podyplomowych na kierunku logopedia oraz neurologopedia.

Ukończyła kursy:

 • Metoda Krakowska,
 • - Terapia Neurobiologiczna,
  - Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,
  - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
  - Metody Wywoływania Głosek,
  - Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy),
  - Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych,
  - Ćwiczenia funkcji wzrokowych,
  - Ćwiczenia funkcji słuchowych,
  - Praca z dzieckiem autystycznym,
 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD),
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS,
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY,
 • Strategiczne postępowania logopedyczne w terapii aplikatorami wieloigłowymi DR. LYAPKO – AWI,
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w neurologopedii,
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne,
 • Strategiczne metody usprawniania głosek,
 • Zaburzenie połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie,
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo,
 • I i II stopień technologii eyetrackingu,
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy. Dysfunkcje i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno - językowej,
 • Terapia ręki, kurs I i II stopnia.