Rekrutacja

Przedszkole Publiczne » Rekrutacja

Informujemy, że listy dzieci przyjętych do przedszkola zostały wywieszone w Placówce oraz są zamieszczona na stronie https://www.nabor.pcss.pl/