Patrycja Stefaniak

Przedszkole Publiczne » Kadra » Patrycja Stefaniak

Wychowawca w przedszkolu w Komornikach w grupie „Żabki”.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji Im. Mieszka I w Poznaniu – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Dydaktyką Języka Angielskiego. Podczas studiów odbywała praktyki w żłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I-III. Ukończyła studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placką oświatową; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Diagnoza terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna; Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością i pasją, dzięki której się realizuje. Swój wolny czas spędza na świeżym powietrzu jeżdżąc na rowerze. Prywatnie mama Julki i Kacperka oraz żona.

Ukończyła szkolenia i kursy:

 • Integracja bilateralna,
 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci, I stopień,
 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci, II stopień,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż – Certyfikat Nr 154/09/TR/2020,
 • Logorytmika – ruch słuch słowo – Certyfikat Nr 66/09/LOG/2020,
 • Metoda projektu na lekcji,
 • Komunikacja alternatywna Makaton, szkolenie podstawowe I stopnia oraz szkolenie zaawansowana II stopnia,
 • Muzykoterapia,
 • Bajkoterapia,
 • Zmysłoplastyka,
 • Sensoterapia,
 • Nauka czytania od sylaby do zdania,
 • KOGS - Karta Oceny Gotowości Szkolnej,
 • KORP - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • KORP Programy terapii,
 • Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Scherborne, kurs I stopnia.