o nas ...

Przedszkole Publiczne » o nas ...

Publiczne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi Szkółka Małego Dziecka w Komornikach


„Rozwój daje radość” Kielin


„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” Jan Paweł II


„Podaruj tym, których kochasz skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali” Dalajlama


Przedszkole publiczne z prywatnym operatorem, który od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prowadzeniu instytucji oświatowych, mieści się przy ulicy Staszica 18 w Komornikach (naprzeciwko szkoły podstawowej). To przestronny obiekt, wyposażony w nowoczesne sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw służy dzieciom do zabawy, spędzania czasu na świeżym powietrzu, zaspakajania potrzeb ruchowych. Przedszkole przeznaczone jest dla wszystkich chętnych, w wieku od 2,5 do 6 roku życia (w szczególnych wypadkach nawet do 8 roku życia).


Godziny otwarcia od 7.00 do 17.00


Przedszkole ma możliwość prowadzenia czterech grup o charakterze integracyjnym. Zespół posiada niezbędne wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi, a także przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pracownicy, to pedagodzy od lat związani ze Szkółką Małego Dziecka, gdzie zdobywali doświadczenie i w praktyce wykorzystywali swą wiedzę. Przedszkole zapewnia dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi bogatą ofertę zajęć dostosowanych do konkretnych wskazań zawartych w orzeczeniach. Proponujemy w zależności od potrzeb dziecka, w określonym zakresie, ilości i konfiguracji zajęcia specjalistyczne: terapię logopedyczną, Integrację Sensoryczną, zajęcia z psychologiem, terapię pedagogiczną, terapię ręki, fizjoterapię, terapię metodą Johansena, Neuroflow, Integrację Bilateralną,a także Terapię Neurorozwojową INPP.


Równolegle z placówkami Szkółki Małego Dziecka działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Równe Szanse". W jej ramach dzieci mogą realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Przedszkole Szkółka Małego Dziecka działa w duchu Porozumienia bez Przemocy. Jako cel stawia sobie wspierania dziecka oraz jego zrównoważony rozwój w sferze emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z uwzględnieniem uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie.


Nasze wartości to między innymi:

- wzajemny szacunek,

- wspieranie poczucia własnej wartości,

- przygotowanie dziecka do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości oraz rozwiązywania napotkanych problemów i trudności w toku działania,

- rozwijanie więzi społecznych,

- wysoki poziom zajęć dydaktycznych oraz poszukiwanie nowoczesnych metod pracy,

- stwarzanie możliwości optymalnego rozwoju dla każdego dziecka,

- umiejętność komunikowania się z dzieckiem w oparciu o szacunek i poszanowanie godności,

- kształtowanie granic i ich respektowanie,

- poszukiwanie i rozwijanie mocnych stron naszych przedszkolaków,

- możliwość zauważenia przez wykształconą kadrę i specjalistów trudności, słabszych obszarów w rozwoju dziecka i w razie potrzeby wczesna diagnostyka.


Zajęcia bezpłatne realizowane w przedszkolu:

-język angielski,

-rytmika,

-religia (na prośbę rodziców),

-zajęcia z zakresu Terapii Ręki (dopasowane do poziomu rozwoju narządu ruchu) dla wszystkich grup,

-opieka logopedy i psychologa.


Z uwagi na bogaty wachlarz ukończonych przez naszą kadrę kursów i szkoleń, inspirujemy się nowymi i ciekawymi perspektywami oraz pracujemy różnymi metodami, np. metodę projektów, mini-mediacje, kręgi naprawcze i inne.


Jadłospis:

Dieta dla Nas jest bardzo ważna. Dlatego też proponowany w przedszkolu catering uwzględnia wszelkie diety na bazie zdrowych i sezonowych produktów z eliminacją cukru i niezdrowych dodatków, takich jak np. barwniki i konserwanty.


W ramach Fundacji „Równe Szanse” inicjowane są różnorakie działania i programy wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym


Serdecznie zapraszamy!


Więcej o naszych placówkach i zespole dowiesz się na stronie:

 

www.szkolkamalegodziecka.eu

www.poradniarowneszanse.pl


Kontakt:

ul. Staszica 18, 62-052 Komorniki

publiczneprzedszkole.smd@gmail.com


Telefony:

512777568 - przedszkole

509445939

519181856

516808041