O nas

O nas » O nas

Niepubliczne Punkty Przedszkolne oraz Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi
„Szkółka Małego Dziecka”

„Rozwój daje radość” (J.Kielin)

Każde dziecko jest indywidualnością. Dlatego metody dobieramy do dzieci, a nie dzieci do metody.

Przedszkole Integracyjne Szkółka Małego Dziecka Oraz Punkty Przedszkolne Szkółka Małego Dziecka są miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać się w miłej, przyjaznej atmosferze. Praca z dziećmi w naszych placówkach oparta jest o autorski, innowacyjny program zajęć nastawiony na wszechstronny rozwój dzieci. Postrzegamy dzieci jako całość, nasze działania są holistyczne, nastawione na wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. Rozwijamy uzdolnienia i predyspozycje, ale również wspieramy słabsze aspekty funkcjonowania, by w konsekwencji pomóc dziecku osiągnąć optymalny poziom rozwoju i pełną gotowość szkolną. Każde dziecko jest indywidualnością, dlatego metody, którymi pracujemy, dobieramy do dzieci, a nie dzieci do metod.

Pracujemy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem. Charakter integracyjny naszych placówek daje dzieciom bez trudności rozwojowych możliwość kształtowania empatii, uczy pomagania innym, ale daje też możliwość korzystania z szerokiej gamy zajęć dodatkowych stymulujących rozwój.

Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mają możliwość przebywania ze swoimi rówieśnikami. Kontakt ten działa na nie stymulująco, rozwija społecznie, poznawczo i emocjonalnie. Jeśli jest taka potrzeba, dzieci te mogą być również tylko w grupach terapeutycznych. Oferowany jest szeroki wachlarz metod pracy i zajęć indywidualnych. Każde dziecko ma tworzony Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, gdzie na podstawie ocen i diagnoz, dobierane są cele i metody pracy.

Przedszkola mają charakter pro-zdrowotny. Zwracamy dużą uwagę na żywienie dzieci, kształtowanie prawidłowych nawyków, tj. np. picie wody, jedzenie owoców i warzyw. Poza głównymi posiłkami codziennie serwujemy dzieciom zdrowe przekąski składające się z warzyw, owoców, orzechów i ziaren. Jednocześnie, stosownie do wskazań zdrowotnych, oferowane są diety bezmleczne, bezglutenowe, bezjajeczne. Współpracujemy z firmą Orkiszowe Pola, jesteśmy w programie Zdrowy Przedszkolak.org

Zatrudniamy kompetentną kadrę z szerokim zakresem kwalifikacji i specjalizacji, tak by wspólne działania były trafne, poparte szerokim spojrzeniem (wynikającym z różnorodnych kompetencji) na zagadnienia związane z dziećmi i ich rodzicami. Inwestujemy w kadrę, jej rozwój i szkolenie.

Placówki przedszkolne działają równolegle z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Równe Szanse, gdzie również realizowane są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pracujący terapeuci to między innymi: terapeuci Integracji Sensorycznej, neurorozwoju INPP, metody Johansena, Integracji Bilateralnej oraz logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, psychologowie, socjoterapeuta i kynoterapeuta.

Założeniem naszej firmy jest wszechstronna praca z dzieckiem oraz współpraca z rodzicami. Organizujemy bezpłatne warsztaty dla rodziców, poruszając różne zagadnienia związane z rozwojem i z potrzebami ich dzieci.

Dla dzieci i rodziców oferujemy również możliwość brania udziału w organizowanych przez nas zajęciach adaptacyjnych przygotowujących maluchy do przedszkola.

Dysponujemy miejscami w czterech pięciu pacówkach, w których nabór, w miarę możliwości, trwa cały rok. Pracujemy również w miesiącach letnich. Cztery z naszych placówek mieszczą się w budynkach wolnostojących, otoczonych ogrodem z placem zabaw, co gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo oraz możliwość zabawy i odbywania zajęć na świeżym powietrzu. Placówka zlokalizowana na Os. Na murawie znajduje się w bezpośredniej bliskości rozległych terenów zielonych Cytadeli, gdzie nasze dzieci korzystają z publicznych placów zabaw, bawią się i spacerują.

Firma „Szkółka Małego Dziecka” funkcjonuje na rynku od 2006r. Przez kolejne lata rozwijała się i poszerzała ofertę wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców. Nasza praca to misja wynikająca z przeświadczenia o konieczności pracy na rzecz małego człowieka oraz odpowiedzialności za stworzenie dobrych podwalin dla jego przyszłości, która leży po stronie dorosłych – opiekunów, rodziców, nauczycieli i terapeutów. Chcemy dzieciom dać radość prowadząc drogą dobrego rozwoju.

Zajęcia realizowane w pracy ze wszystkimi dziećmi:

 • Zajęcia bloku stałego zgodnie z podstawą programową MEN
 • Rytmika/zajęcia taneczne
 • J. angielski
 • Metoda Dobrego Startu
 • Edukacja Zdrowotna
 • Zajęcia ruchowe wg Weroniki Sherborne
 • Terapia ręki
 • Integracja Sensoryczna
 • Dogoterapia
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia ruchowe z elementami Jogi
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopedia (według wskazań)

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ZAWIERAJĄ SIĘ W CZESNYM

Basen – zajęcia fakultatywne, za dodatkową opłatą

Minimum raz w miesiącu organizujemy wycieczki, w tym także do teatru, opery czy filharmonii. Nasza placówka współpracuje z Filharmonią Poznańską w ramach spotkań Pro Sinfonika.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:

 • Logopedia, neurologopedia, kynologopedia, terapia komunikacji
 • Dogoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia wygaszania odruchów wg Sally Goddard
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Socjoterapia
 • Fizjoterapia
 • Integracja Bilateralna
 • Terapia słuchowa u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Terapia z elementami metody Handle
 • Terapia ręki

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • basen
 • zajęcia teatralne
 • kółko florystyczne
 • urodziny
 • animacje
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Szkółka Małego Dziecka - placówki oświatowe o profilu językowym

Szkółka małego dziecka od roku przedszkolnego 2016/2017 wprowadza do swojej oferty profil językowy. Jest to odpowiedź na potrzeby rodziców i ich dzieci ze względu na plany kontynuacji edukacji w szkołach językowych. Oferta skierowana jest do wszystkich dzieci i nie wpływa na miesięczne czesne.

W ofercie realizowane są codzienne lekcje języka, prowadzone przez lektorów z uprawnieniami pedagogicznymi pozwalającymi na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Porozumienie Bez Przemocy

Działamy, pracujemy i opiekujemy się dziećmi w myśl zasad Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie zdobywamy dzięki szkoleniom systematycznie odbywanym przez personel Szkółki Małego Dziecka. Opieramy się również na wewnętrznym poczuciu, które zrodziło się w nas w chwili spotkania z NVC , że stanowi ono wspaniałą platformę porozumienia z każdym dzieckiem (każdym człowiekiem), pozwalając wyjść naprzeciw jego potrzebom, zapewniając fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. NVC pozwala wyzwolić wewnętrzne pokłady kreatywności i autentyczności z szacunkiem dla naszych emocji i potrzeb, z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy równowartościowi, a zarazem wyjątkowi w swojej indywidualności.