Marta Salamończyk

Placówki i kadra » Nasza kadra » Wychowawcy » Marta Salamończyk

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki o specjalności socjoterapia i promocja zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia licencjackie z socjologii. Swoją wiedzę poszerzała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Collegium da Vinci. W Szkółce Małego Dziecka pełni funkcję wychowawcy, prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną, terapię ręki, zajęcia grupowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz zajęcia adaptacyjne przygotowujące do przedszkola.

Ukończyła kursy:

 • Certyfikowany terapeuta Growth through Play System, stopień I,
 • Terapia ręki stopień, I i II,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, stopień I,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci,
 • Metoda projektów,
 • Porozumienie bez przemocy I stopień „Ja – zrozumieć siebie”,
 • Porozumienie bez przemocy II stopień „Ty – zrozumieć drugą stronę”,
 • Porozumienie bez przemocy „Złość – dzwonek alarmowy. Od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii”,
 • Mini mediacje z i między dziećmi inspirowane Porozumieniem bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga,
 • Kręgi Naprawcze odpowiedź na konflikt w społeczeństwie,
 • Self-Reg. Szkolenie podstawowe dla specjalistów.