Mariola Bręczewska

Przedszkole Publiczne » Kadra » Mariola Bręczewska

Koordynator pracy pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora przedszkola. Ukończyła studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki leczniczej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.Ulubione metody pracy to aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss oraz metoda projektu.

Prywatnie fanka dziennikarki-Marzeny Rogalskiej, komedii romantycznych i ogrodnictwa.