Marcin Kasperkowicz

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Marcin Kasperkowicz

Fizjoterapeuta. Absolwent studiów licencjackich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii w pediatrii. Realizuje się zawodowo pracując z dziećmi pomagając im we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu niezależności w życiu. W swojej pracy wykorzystuje wachlarz metod, łącząc je tak, aby w jak najlepszy sposób pomóc najmłodszym pacjentom.

Uwielbia książki i muzykę. Jest klarnecistą, grającym niegdyś w orkiestrze dętej.

  Ukończył kursy:
 • NDT Bobath Basic,
 • NDT Bobath Baby,
 • FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,
 • Integracja sensoryczna I-go stopnia,
 • Kinesiology taping w pediatrii,
 • Stopa dziecka-rozwój, diagnostyka, profilaktyka, rehabilitacja,
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną,
 • Komputerowe badanie stóp i projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych,
 • PNF,
 • Aqua Baby,
 • Masaż Shantala,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I-go stopnia,
 • Terapia Neurorozwojowa INPP - wygaszanie i stymulowanie odruchów wg Sally Goddard - kurs podstawowy,
 • Kinesio taping podstawowy i zaawansowany.

Ponadto uczestniczył w wielu dodatkowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, również jako prelegent, jest wielokrotnym laureatem konkursów wiedzy z zakresu fizjoterapii.Jest również autorem publikacji naukowej w czasopiśmie Neurologia Dziecięca: "Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką".