Małgorzata Szmajdzińska-Rószczka

Przedszkole Publiczne » Kadra » Małgorzata Szmajdzińska-Rószczka

Logopeda, terapeuta karmienia, terapeuta pedagogiczny, promotor zdrowia.

W Szkółce Małego Dziecka prowadzi terapię logopedyczną. Specjalizuje się w diagnostyce, terapii zaburzeń mowy oraz komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku I stopnia pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz magister promocji zdrowia i socjoterapii. Dodatkowo ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Prywatnie mama dwojga cudownych przedszkolaków i żona. Lubi aktywnie spędzać czas wolny z dala od zgiełku dużego miasta. Kocha taniec, jazdę na rowerze i piesze wędrówki.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach i konferencjach naukowych.

Ukończyła kursy i szkolenia:

 • Terapia karmienia (międzynarodowy certyfikat),
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD),
 • Polski Język Migowy – poziom podstawowy,
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów – SMURF,
 • Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy,
 • Wprowadzenie do AAC – Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Komunikacji,
 • Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna,
 • Wczesna Interwencja Logopedyczna - warsztat praktyczny, Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe,
 • Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem,
 • Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem,
 • Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu,
 • Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną,
 • Logorytmika w pracy nauczyciela – logopedy,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia - masaż.

Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach, m.in.:

 • „Innowacyjne postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w ujęciu logopedyczno – pedagogicznym”,
 • Wprowadzenie do metody werbo – tonalnej,
 • Strategie komunikacyjne w spektrum autyzmu,
 • Być częścią rozwiązania zamiast konfliktu. O mediacjach między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.