Magdalena Ślusarczyk

Placówki i kadra » Nasza kadra » Wychowawcy » Magdalena Ślusarczyk

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała na oddziale terapeutycznym w przedszkolu integracyjnym, gdzie miała okazję poznać wiele metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także w przedszkolu specjalizującym się w porozumieniu bez przemocy i koncepcji wychowawczej Jespera Juula. W Szkółce Małego Dziecka jest wychowawcą w grupie zerówkowej Badacze. Dzięki Metodzie Projektów poszerza wiedzę i dotychczas zdobyte umiejętności dzieci na bazie kolejnych, inicjowanych przez nią, doświadczeń. Prowadzi także zajęcia z Terapii ręki oraz indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne. Każdy dzień pracy z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i radości oraz jest źródłem nieustannego zachwytu dziecięcą wyobraźnią i kreatywnością.

W czasie wolnym czyta książki, jej wielką pasją jest także taniec.


  Ukończyła kursy i szkolenia:

 • Kurs technologii eyetrackingu I I II stopnia,
 • Terapia ręki, kurs I i II stopnia,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Stymulacja procesów myślenia: kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • Terapia tańcem i ruchem jako narzędzie wspierania w pracy wychowawczej,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Kinezjologia dziecięca,
 • Kurs języka migowego - poziom podstawowy.