Katarzyna Drzewiecka

Placówki i kadra » Nasza kadra » Wychowawcy » Katarzyna Drzewiecka

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z muzyką, ukończyła też studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika specjalna, rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W przedszkolu Szkółka Małego Dziecka jest wychowawcą grupy Małpki. Interesuje się muzyką, lubi ruch na świeżym powietrzu.

W pracy kieruję się zasadą Janusza Korczaka, która mówi o tym, aby wychowawca – nauczyciel nie najłatwiejszą drogą prowadził dzieci, ale najpiękniejszą.

Ukończyła kursy:

  • Metoda Dobrego Startu,
  • Terapia ręki I i II stopnia,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Terapia neurorozwojowa INPP - wygaszanie odruchów niemowlęcych wg metody Sally Godard - kurs podstawowy,
  • Wychowanie bez przemocy,
  • Wprowadzenie do metody Growth through Play System ( GPS),
  • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne,
  • Terapia ręki,
  • Asystent cień dziecka z autyzmem,
  • Mindfullnes i techniki relaksacji w pracy terapeutycznej i w przedszkolu.