Jolanta Bunk

Placówki i kadra » Nasza kadra » Dyrekcja i kierownicy » Jolanta BunkDyrektor Szkółki Małego Dziecka, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Certyfikowany Trener/Terapeuta Neurorozwoju – Integracja Odruchów INPP,
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopień,
 • Certyfikowany Terapeuta/Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu wg Johansena JIAS,
 • Certyfikowany Terapeuta/Provider z zakresu Integracji Bilateralnej,
 • Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala,
 • Certyfikowany Terapeuta funkcji wzrokowych; Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System,
 • Certyfikat Metoda Warnkego, trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni.

Ukończone dodatkowe kursy, to między innymi:

 • Program Handle I i II stopnia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
 • Szkolenie dla terapeutów SI; Diagnoza i terapia SI małego dziecka,
 • Wykorzystanie metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju PEPR,
 • Szkolenie z zakresu Terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych,
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I, II stopień,
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem,
 • Promitis; Zespół Aspergera – diagnoza i terapia; szkolenie dla terapeutów,
 • Logopedia a terapia Integracji Sensorycznej,
 • Warsztaty z zakresu arteterapii.

Sympozjum:

 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej-ujęcie interdyscyplinarne