Joanna Milewska

Przedszkole Publiczne » Kadra » Joanna Milewska

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także Organizacja i zarządzanie placówką oświatową. W Szkółce Małego Dziecka jest kierownikiem i terapeutą.

W czasie wolnym uwielbia grać na konsoli oraz w gry planszowe i zajmować się swoimi psami.

Ukończyła kursy i szkolenia:

 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci I stopień,
 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci II stopień,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Bilateralna Integracja - Program Szkolny,
 • Metoda Dobrego Startu - część praktyczna,
 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.,
 • KOZE - Karty Oceny Zachowania i Emocji – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego,
 • KOGS - test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności,
 • KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy KORP,
 • SELF-REG. Szkolenie podstawowe dla specjalistów,
 • Techniki relaksacji i mindfulness w pracy terapeutycznej z przedszkolakiem,
 • Terapia neurorozwojowa INPP - wygaszanie odruchów niemowlęcych wg metody Sally Godard - kurs podstawowy,
 • Program rozwoju komunikacji MAKATON (moduł 1-4).

Uczestniczyła w warsztatach i konferencjach:

 • Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga: “Ja - zrozumieć siebie”, “Ty - zrozumieć drugą stronę”,
 • "Złość - dzwonek alarmowy." Od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii z Porozumieniem bez Przemocy Marshalla Rosenberga,
 • "Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz, w co myślisz? Spotkanie z przekonaniami oraz transformacja tych, które nam nie służą.” Perspektywa Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga,
 • “Być częścią rozwiązania, zamiast częścią konfliktu”. O mediacjach między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga,
 • "Akcja minimediacja - czyli jak być częścią rozwiązania a nie konfliktu".

 • Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną,
 • “Znaleźć radość po smutku - rola działań edukacyjno-terapeutycznych w budowaniu kompetencji życiowych”,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.