Iga Wasilewska-Pikulik

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Iga Wasilewska-Pikulik

Fizjoterapeuta, terapeuta wczesnej interwencji. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu studiowała również Pedagogikę spec.wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie dokształca się na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. W Szkółce Małego dziecka jest terapeutą Integracji Sensorycznej, prowadzi zajęcia indywidulane oraz grupowe. Za cel działań stawia przede wszystkim dobro dziecka i jego rozwój. Miłośniczka zwierząt: tych małych i dużych.

„Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba” Algernon Cherles Swinburne.


Ukończyła kursy:

 • Terapia Ręki I i II stopień,
 • szkolenie uzupełniające dot. pracy dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością,
 • Terapia neurorozwojowa INPP - wygaszanie odruchów niemowlęcych wg metody Sally Godard - kurs podstawowy,
 • Wprowadzenie do metody Growth through Play System (GPS),
 • Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga: "Ja -zrozumieć siebie",
 • Integracja Sensoryczna, I i II stopień,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I i II stopień,
 • "Specyfika oddychania noworodków, niemowląt i małych dzieci"- wykład,
 • Eyetracking - komunikacja alternatywna, I i II stopień,
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zespołach bólowych odc. L-S" - warsztaty,
 • "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" - konferencja,
 • "Program Bilateralnej Integracji dla szkół".