Diagnostyka

O nas » Oferta » Diagnostyka

W placówkach mamy szeroki zakres możliwości diagnostycznych. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poddawane są specjalistycznym badaniom, w zależności od ich potrzeb i możliwości. Uzyskane dzięki tym ocenom informacje dają duże możliwości w planowaniu i realizacji oddziaływań terapeutycznych i pomocy dzieciom.

Przykładowe zakresy oddziaływań:

Diagnostyka:

 • Diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna
 • Ocena fizjoterapeutyczna, wady postawy, napięcie mięśni
 • Ocena procesów przetwarzania bodźców sensorycznych – diagnoza SI
 • Diagnoza neurorozwojowa wg INPP: obecność przetrwałych odruchów pierwotnych oraz wykształcenie odruchów posturalnych
 • Ocena funkcji słuchowych: wykonanie badania audiometrycznego, testu dychotycznego, ocena preferencji ucha dla podstawowych częstotliwości i decybeli
 • Ocena funkcji wzrokowych: możliwość fiksacji, ruchomość gałek ocznych, szybka lokalizacja bodźca, umiejętność przekraczania linii środka ciała, zakres konwergencji, akomodacji, niezależność ruchów oczu od ruchów głowy, badanie zeza ukrytego, współpracy gałek ocznych
 • Ocena sprawności motoryki małej – praca ręki
 • Ocena potencjału intelektualnego, kompetencji dziecka:
  • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
  • Skala Inteligencji Wechslera
  • Skala Inteligencji i Rozwoju IDS
  • Test Inteligencji Catella
  • Test słownikowy TSD
 • Ocena koordynacji obustronnej – Integracja Bilateralna
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Ocena rozwoju psychoruchowego: KORP

Specjaliści:

 • Logopedzi
 • Neurologopedzi, terapeuci wczesnej interwencji logopedycznej
 • Terapeuci Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapeuci
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy, pedagodzy specjalni
 • Dogoterapeuta
 • Terapeuta neurorozwoju
 • Terapeuci wczesnego wspomagania, wczesnej interwencji

Realizowane zajęcia, terapie:

 • Logopedia, neurologopedia
 • Terapia komunikacji
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Socjoterapia
 • Terapia funkcji słuchowych JIAS – wg Johansena
 • Terapia wygaszania odruchów INPP
 • Integracji sensoryczna
 • Integracja bilateralna
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Terapia ręki
 • Kynoterapia