Daria perz

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Daria perz

Daria Perz - Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna - edukacja, rehabilitacja i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobyła doświadczenie podczas pracy jako pedagog specjalny i nauczyciel wspomagający. Obecnie kształci się jako terapeuta integracji sensorycznej w placówce REHAMAX w Pruszkowie.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci I stopień,
  • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci II stopień,
  • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
  • Objawy zaburzeń sensorycznych - nadwrażliwość, podwrażliwość, biały szum,
  • Współpraca na linii nauczyciel - rodzic dziecka z niepełnosprawnością,
  • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej.