Beata Ciżewska

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Beata Ciżewska

Logopeda dyplomowany, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Pedagogika Pracy Socjalnej i Resocjalizacyjnej, dwuletnie studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna i Szkolna oraz dwuletnie studia podyplomowe na kierunku Logopedia i Glottodydaktyka. Jako logopeda pracuje od 2014 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu integracyjno-terapeutycznym pracując z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami i dziećmi neurotypowymi. Od 2016 roku pracuje również w poradni, gdzie zajmuje się terapią dzieci z niedosłuchem. W szkółce Małego Dziecka pracuje jako logopeda.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Efektywne metody terapii rotacyzmu”,
 • „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego,
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej",
 • Komunikacja wspomagająca PECS poziom I i II,
 • "Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo -tonalnej",
 • „Sygmatyzm właściwy tj. wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, itd. – efektywne postępowanie logopedyczne”,
 • „Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii”,
 • „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”,
 • „Wczesna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • „Kocham czytać- wczesna nauka czytania,
 • Warsztaty: Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Warsztaty: Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki,
 • Warsztaty: Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych,
 • Kurs „ Współpraca z rodzicami. Praca z rodzicem trudnym”,
 • Kurs: Komunikacja interpersonalna,
 • „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem”,
 • Jak pomagać dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i z innymi trudnościami komunikacyjnymi pochodzenia centralnego? Terapia psychomotoryczna wg. M. Procus i M. Block jako propozycja pomocy dla dzieci z trudnościami w mowie oraz zaburzeniami psychomotorycznymi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Uzasadnienie neurofizjologiczne,
 • Warsztat: Jak rozwijać mowę u dzieci z zaburzeniami rozwoju? Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat,
 • „Z muchą na luzie ćwiczymy buzie” czyli jak wspierać rozwój mowy dziecka z wykorzystaniem edukacyjnej literatury dla dzieci,
 • Szkolenie: „Seplenienie: szereg szumiący, syczący i ciszący.” Instytut Edukacji Logopedycznej.