Beata Ławniczak

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Beata Ławniczak

Logopeda dyplomowany, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz dwuletnie studia podyplomowe w zakresie logopedii. Uzyskała certyfikat zawodowy logopedy przyznawany przez PZL.

Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, oddział wielkopolski.

Jako logopeda pracuje w Szkółce Małego Dziecka, a także w przedszkolu publicznym oraz prowadzi prywatną praktykę logopedyczną. W swojej pracy terapeutycznej zajmuje się przede wszystkim usuwaniem bądź łagodzeniem zaburzeń związanych z mową i komunikacją, profilaktyką, dbaniem o prawidłowy rozwój mowy dzieci oraz prowadzeniem porad i konsultacji logopedycznych.

Ukończyła warsztaty szkoleniowe w zakresie metod badania zagrożenia dysleksją, szkolenie na temat diagnozy różnicowej autyzmu i Zespołu Aspergera oraz terapii ZA, szkolenie dotyczące wykorzystania Metody Werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, szkolenie Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, szkolenie pt. Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego/alalia i oligofazja, szkolenie pt. Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej, szkolenie pt. Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się, warsztaty dla logopedów pt. Opóźniony Rozwój Mowy. Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Jako terapeuta, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach szkoleniowych.