Anna Walczak

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Anna Walczak

Ukończyła filologię polską i podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szkółce Małego Dziecka jest nauczycielem terapeutą. Przekonana o doniosłym znaczeniu literatury dla rozwoju dziecka prowadzi również zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii. Największą radość w pracy sprawia jej obserwowanie i wspieranie wielkich małych sukcesów swoich podopiecznych.

    Odbyte szkolenia:
  • We władzy prawej półkuli. Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją,
  • Od karmienia do mówienia. Jaki wpływ na prawidłowe mówienie ma to „co” i „czym” je dziecko,
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.