Aleksandra Bartkowiak

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Aleksandra Bartkowiak

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowo logopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, neurologopedię oraz oligofrenopedagogikę na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. W Szkółce Małego Dziecka pracuje jako neurologopeda. Można ją spotkać w przedszkolu na Frezjowej i w Przeźmierowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną oraz w ośrodku wczesnej interwencji. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest wczesna interwencja logopedyczna. Bliska jest jej pedagogika zabawy, dlatego zajęcia logopedyczne stara się prowadzić w taki sposób, aby dziecko nie mogło się doczekać kolejnych.

Prywatnie jest żoną i mamą dwójki małych chłopców „rok po roku”, co obecnie zajmuje jej większość wolnego czasu.

Ukończyła kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych,
 • związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)
 • Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy,
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego,
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych,
 • Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT-Bobath,
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych.