Agnieszka Guse

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Agnieszka Guse

Nauczyciel wspomagający i terapeuta w przedszkolu w Plewiskach. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła trzy specjalizacje na kierunku pedagogika: socjoterapia i promocję zdrowia, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz resocjalizacja z elementami kryminologii. Podczas studiów odbywała praktyki w żłobku, przedszkolach, szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni leczenia uzależnień i współuzależnień. W najbliższej przyszłości planuje podjęcie studiów podyplomowych, z zakresu pedagogiki specjalnej. Chce się rozwijać i pogłębić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, pomocy i wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Od dawna czuje wewnętrzną potrzebę pomagania innym, wspierania ich rozwoju, rozwiązywania emocjonalnych, społecznych trudności. Uważa, że dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem i to od niego w głównej mierze zależne jest przyszłe funkcjonowanie. Chce, aby z jej pomocą dzieci mogły czerpać jak najwięcej z pobytu w placówce. Każda zdobyta przez dziecko nowa umiejętność, rozwinięta zdolność czy nabyte zachowanie, do którego osiągnięcia się przyczynia, stanowi dla niej ogromną satysfakcję.

W wolnym czasie podróżuje, spaceruje z psem, jeździ na rowerze i na snowboardzie, czyta. Interesuje się również fotografią.