Agata Hełka

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Agata Hełka

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej, absolwentka studiów licencjacki i magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi zdobywała już podczas studiów. W trakcie nauczania pracowała w stajni terapeutycznej prowadząc zajęcia z hipoterapii. W tym samym czasie sprawowała funkcje instruktora wspinaczki osób niepełnosprawnych. W Szkółce Małego Dziecka prowadzi terapię fizjoterapeutyczną, zajęcia z Integracji Sensorycznej oraz Terapię Ręki. Twierdzi, iż aktywność fizyczna jest bardzo ważnym aspektem w rozwoju dziecka. Sama bardzo lubi aktywnie spędzać czas, podczas treningu sztuk walki, jazdy na rowerze, wędrówek pieszych, czy pływaniu.

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

 • Ocena Funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0-7 lat,
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej, stopień II,
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, stopień I,
 • Masaż niemowląt i dzieci młodych metodą Schantala,
 • Usprawnienie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofzjologiczne oraz doświadczenie własne,
 • „Ja -zrozumieć siebie” w nurcie Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga,
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii,
 • Terapii ręki I i II stopnia,
 • Autyzm- jak odróżnić autyzm od innych zaburzeń,
 • Kurs doskonalący I stopnia-Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne.

 • Uczestniczyła również w konferencjach i warsztatach, m.in.:

  • „Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta. O zasadach badania i dokumentacji o prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”,
  • „Wybrane elementy diagnostyki i terapii w zakresie Funkcjonalnej Terapii Trzewi”,
  • Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Forum Autyzmu- „Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
  • „Wybrane techniki masażu sportowego na przykładzie uczestników 17. PKO Maraton Poznań”.