Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja » Rekrutacja uzupełniająca

Działając na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 530) informujemy, że zgodnie z § 11b. „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

Listy dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola "Szkółka Małego Dziecka" z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Komornikach zostaną wywieszone 14.05.20r. o godz. 12.00 na naszej stronie internetowej oraz w Placówce, w której rodzice kandydatów składali wnioski o przyjęcie do przedszkola.


Lista zostanie wywieszona w Niepublicznym Przedszkolu Szkółka Małego Dziecka w Plewiskach, ul. Południowa 60


oraz na naszej stronie www.szkolkamalegodziecka.eu


Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o przedłożenie potwierdzenia woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola "Szkółka Małego Dziecka" z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Komornikach w postaci oświadczenia

poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl

lub drogą elektroniczną, skanem na nasz adres mailowy:

publiczneprzedszkole.smd@wp.pl


Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w podobny sposób,na stronie internetowej oraz placówce w Plewiskach, w dniu 19.05.20r. o godz 12.00.