Oferta

O nas » Oferta

 • Diagnostyka

  W placówkach mamy szeroki zakres możliwości diagnostycznych. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poddawane są specjalistycznym badaniom, w zależności od ich potrzeb i możliwości. Uzyskane dzięki tym ocenom informacje dają duże możliwości w planowaniu i realizacji oddziaływań terapeutycznych i pomocy dzieciom.

  więcej...
 • Zajęcia adaptacyjne

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od ok. 1,5 roku do 4 roku życia. Szkółka Małego Dziecka posiada pięć placówek przedszkolnych. Praca z dziećmi opiera się na autorskim programie, który stworzony został w porozumieniu z zespołem specjalistów.

  więcej...
 • Zajęcia terapeutyczne

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami rozwojowymi lub adaptacyjnymi. W zależności od potrzeb są one prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Równe Szanse".

  więcej...