14 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie!

Aktualności » 14 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie!

"Wprowadzenie do metody Growth through Play System™ Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii i wychowaniu dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi".

czas trwania: 9:00-17:30, prowadzący: Iwona Wojtasik

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie,jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, czym jest responsywny styl interakcji to zapraszamy. Warsztat przeznaczony jest również dla rodziców i terapeutów którym bliskie są zagadnienia bliskości i budowania relacji, którzy intuicyjnie i spontanicznie podążają ścieżką niedyrektywności a potrzebują jedynie wsparcia i potwierdzenia w tym co robią.

Zapraszamy każdego, kto pragnie dowiedzieć się więcej o relacjach z dzieckiem!


Zakres Tematyczny:

- podstawy teoretyczne terapii Rozwojowej opartej na relacjach i zabawie na podstawie GPS,

- budowanie i wzmacnianie odwzajemnionych relacji z dzieckiem w spektrum autyzmu,

- wspieranie umiejętności społecznych i komunikacyjnych : angażowanie dziecka w naukę i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych,

- kluczowe umiejętności społęczno-komunikacyjne,

- tworzenie zespołu,

- zachęcenie dziecka, by uczyło się w sposób aktywny, zwiększając motywację dziecka oraz inicjowanie: tworzenie motywujących aktywności i zabaw dla dziecka,

- samorozwój i doskonalenie: Stań się eksepertem,

- akceptacja, konsekwencja, działanie- odpowiedzialności dziecka i odpowiedzialności dorosłego,

- wykorzystywanie codziennych codziennych chwil do realizacji założonych celów.


Autorem programu szkolenia jest Kat Houghton.


Obecnie warsztaty pod nazwą Transforming Every day Moments (TEM) są prowadzone z powodzeniem w wielu krajach na całym świecie, między innymi w USA Melody of Autism.com czy w Argentynie PANAACEA/. Warsztaty zostały stworzone przez Kat Houghton i Charlie Lewis (Lancaster University) w Nowym Jorku, USA. Szkolenie to po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2011 w Bronksie i miało na celu przeszkolenie rodziców w technice zabaw i gier, które promują wspólne pole uwagi z ich dziećmi, naśladowanie i wspólną zabawę przedmiotami.