Minika Ciesielska

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Minika Ciesielska

Jest absolwentką studiów licencjackich o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki oraz studiów magisterskich obejmujących pedagogikę rewalidacyjno-terapeutyczną. W trakcie trwania nauki odbyła liczne praktyki zawodowe, m. in. w szkole specjalnej, gdzie miała możliwość uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na wszystkich etapach kształcenia. W Szkółce Małego Dziecka pełni funkcję nauczyciela terapeuty w grupie Filemonów, prowadzi indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej. Jej celem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez naukę i zabawę. Nieprzerwanie pragnie pogłębiać wiedzę oraz podnosić swoje kwalifikacje. Obecnie dokształca się na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Poznaniu. Prywatnie: mama, poświęcająca każdą wolną chwilę rodzinie, szczęśliwa kobieta.