Martyna Baszyńska

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Martyna Baszyńska

Psycholog o specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szkółce Małego Dziecka pracuje jako terapeutka, prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz wspierając rodziców swoich podopiecznych. Wykonuje oceny rozwoju psychomotorycznego, sprawdza również, czy występuje u dziecka ryzyko całościowych zaburzeń rozwojowych (spektrum autyzmu) lub zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (potocznie znane jako ADHD).

Terapeutycznie z dziećmi ze spektrum autyzmu pracuje niedyrektywnie, wykorzystując narzędzia oparte na relacji i zabawie. Ma ukończony II stopień terapii Growth Through Play System, która skupia się na wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz komunikacji.

Pracując z dziećmi często oprócz zabawy wykorzystuje metody pracy z ciałem, oddechem i techniki uważności. Doświadczenie w pracy zdobyła, pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalnym punkcie przedszkolnym. Obecnie oprócz Szkółki Małego Dziecka, przyjmuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Swarzędzu.

Ukończone szkolenia (wybrane):

  • I stopień kursu System Wewnętrznej Rodziny w 11-12.2021r.,
  • II stopnie Growth Through Play System,
  • kurs Neuropsychologia Kliniczna Dziecka,
  • Szkolenie Ruch Rozwijający wg W. Sherborne st. 1,

  • Program redukcji stresu w oparciu o trening uważności,
  • Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym,
  • Warsztaty Terapia Neurobiologiczna.