Magdalena Poznaniak

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Magdalena Poznaniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, gdzie ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i lecznicza. Studia I stopnia na kierunku Pedagogia opiekuńczo – wychowawcza i hospicyjna odbyła w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Odbyła praktyki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W Szkółce Małego Dziecka jest nauczycielem w grupie Marzyciele. Lubi pracę z dziećmi. Stawia na ciągły rozwój i samorealizację.

Lubi czytać książki, lubi też długie spacery i wędrówki po górach. Wykonuje kartki okolicznościowe handmade oraz tworzy kompozycje kwiatowe (ukończyła szkołę florystyczną) .


Ukończyła kursy:

 • Porozumienie bez przemocy - I stopień „Ja – zrozumieć siebie”,

 • Porozumienie bez przemocy – II stopień „Ty – zrozumieć drugą stronę”,

 • Metody radzenia sobie z agresją w szkole i przedszkolu,

 • Diagnoza i pomoc dzieciom z dysleksją i dyskalkulią,

 • Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 m.z do 9 r.z.,
 • "Minimediacje" - warsztaty,
 • Metoda Dobrego Startu - Marty Bogdanowicz I stopnia,
 • Terapia ręki - kurs I i II stopnia,
 • KOGS - Karty Oceny Gotowości Szkolnej - test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs I- ego stopnia.