Karolina Pawlaczyk

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Karolina Pawlaczyk

Aktualnie pełni obowiązki kierownika placówki przy ul. Frezjowej. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Od zawsze pragnęła pracować z dziećmi, a wykonując obecnie powierzone jej obowiązki realizuje swoją pasję i zainteresowania, poszerza wiedzę i umiejętności. W Szkółce Małego Dziecka jest nauczycielem wspomagającym w grupie starszaków oraz terapeutą. Prowadzi także zajęcia grupowe z Metody Dobrego Startu, indywidualną terapię pedagogiczno-edukacyjną oraz Terapię Ręki. W swoich działaniach jest osobą konsekwentną, a za ich cel stawia, przede wszystkim, dobro dziecka i jego rozwój. W swojej współpracy z dziećmi chce zbudować relację opartą na szacunku i wspieraniu wszystkich ich potrzeb. Zrozumienie i akceptacja dla wszystkich uczuć, które przeżywa dziecko (również tych trudnych) otwiera drzwi do współdziałania z dziećmi.

Ukończyła Kursy:

 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci I stopień,
 • Smart Hand Model - Diagnoza i terapia ręki u dzieci II stopień,
 • Terapia ręki, kurs I, II, i III stopnia,
 • Wczesna diagnoza i terapia neurologiczna dzieci z autyzmem,
 • kurs I stopnia technologii eyetrackingu (warsztaty certyfikowane przez Tobii Dynavox),
 • Bilateralna Integracja - Program Szkolny,
 • Certyfikowany kurs Bilateralnej Integracji - Program Indywidualny, zdobywając tym samym uprawnienia do diagnozowania, układania programu terapeutycznego oraz prowadzania terapii indywidualnych z dziećmi,
 • Techniki relaksacji i mindfulness w pracy terapeutycznej z przedszkolakiem,
 • Stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe METODA KRAKOWSKA,
 • Metoda Dobrego Startu - część praktyczna,
 • Self-Reg. Szkolenie podstawowe dla specjalistów,
 • Certyfikowany kurs - Karty oceny rozwoju psychoruchowego - KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka,
 • Certyfikowany kurs - Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE - narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego,
 • Uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu KOGS - Karty Oceny Gotowości Szkolnej,
 • Ukończyła szkolenie KORP Programy Terapii uzyskując uprawnienia do wykorzystywania modułu KORP Programy Terapii dla dzieci w wielu od 1. miesiąca do końca 9. roku życia w programie komputerowym KomKOD.

Uczestniczyła w warsztatach:

 • "Mów do mnie normalnie" czyli naturalizacja języka Porozumienia bez Przemocy,
 • "Złość - dzwonek alarmowy." Od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii z Porozumieniem bez Przemocy Marshalla Rosenberga,
 • "Kręgi naprawcze - odpowiedź na konflikty w społecznościach",
 • "Akcja minimediacja - czyli jak być częścią rozwiązania a nie konfliktu",
 • "Być częścią rozwiązania zamiast częścią konfliktu - o mediacjach między dziećmi na podstawie Porozumienia Bez Przemocy Marschalla B. Rosenberga",
 • "Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz, w co myślisz? Spotkanie z przekonaniami oraz transformacja tych, które nam nie służą. Perspektywa Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga",
 • "Co się dzieje za kurtyną? O neurobiologii i empatii cz. 1 i 2.