Apolonia Ekman

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Apolonia Ekman

Magister logopedii. Ukończyła studia licencjackie w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia magisterskie na kierunku: logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w szkole z oddziałami integracyjnymi oraz w szpitalu klinicznym (kliniki: neurologii, otolaryngologii, psychiatrii oraz neonatologii). Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec. Jej główne zainteresowania to muzyka i film.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w szkoleniach oraz konferencjach:

 • „Wczesna interwencja neurologopedyczna u dzieci z FASD”,
 • „Zaburzenia poznawczej funkcji języka u osób z afazją”,
 • „Autyzm – szkolenie podstawowe”,
 • „Jak dziecko z autyzmem postrzega świat?”,
 • „(Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne”,
 • „Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?”,
 • „Psychologiczne narzędzia diagnostyczne dla nie-psychologów”,
 • „Repetytorium z neurologii”,
 • „Praca logopedy z osobami po urazach czaszkowo – mózgowych – propozycje terapeutyczne”,
 • „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”,
 • „Metoda Krakowska w logopedii”.

Otwarta na wszelkie formy doskonalenia zawodowego.