Alicja Kolasińska

Placówki i kadra » Nasza kadra » Nauczyciele wspomagający i terapeuci » Alicja Kolasińska

Nauczyciel wspomagający i terapeuta w Punkcie przedszkolnym przy ul. Frezjowej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku (studia I stopnia) pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia oraz magister terapii pedagogicznej z arteterapią. Ukończyła również studia magisterskie z zakresu WWRD oraz studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Praktyki odbywała m.in. w SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu choreoterapii, a także w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zainteresowana jest problematyką wad postawy i zaburzeń odżywiania u dzieci, psychodietetyką, promocją zdrowia w placówkach oświatowych, zajęciami ruchowymi, tańcem, a także choreoterapią i muzykoterapią. Interesuje się literaturą związana z neuroedukacją i samorozwojem.

<

Ukończyła kursy

 • Porozumienie bez przemocy - "Ja, zrozumieć siebie",
 • Porozumienie bez przemocy - "My zatańczyć dialog",
 • Certyfikowany kurs - Karty oceny rozwoju psychoruchowego - KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka,
 • Prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Metoda Projektów na lekcji,
 • kurs z zakresu zajęć terapeutyczno-ruchowych i muzycznych ,,Metoda ,,Showpedagogika”
 • "Rozwojowo-zabawowo" - praktyczny warsztat o zabawach dla dzieci do 3 r.ż.,
 • kurs terapeutyczno-muzyczny "Dyscyplina bez nakazów",
 • Certyfikat szkolenia z ,,Objawów zaburzeń sensorycznych - nadwrażliwość, pod-wrażliwość, biały szum”,
 • Certyfikat ,,Masaż Shantala dla Dzieci”,
 • Wspieranie dziecka i rodzica w procesie adaptacji przedszkolnej- szkolenie,
 • Kurs - Terapia ręki,
 • Kurs - Integracja sensoryczna,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • Certyfikowany kurs - Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS.