20,21 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie z zakresu INPP

Aktualności » 20,21 czerwca 2015Zapraszamy na szkolenie z zakresu INPP

Według definicji przyjętej przez INPP opóźnienie neurorozwojowe, jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. A nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce oraz niedojrzałego zachowania.


U wielu dzieci z trudnościami w uczeniu się obserwujemy opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów. Dla nich, pod koniec lat 70-tych, został opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Program Integracji Odruchów. Jego twórcami byli dr Peter Blythe i dr Sally Goddard - Blythe. Program ma na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Wyniki badań potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP. Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut i może być realizowany w szkole lub w domu. Po kilku tygodniach ćwiczeń terapeuta decyduje o zmianie programu i przejściu do kolejnego etapu. Zwykle trwa terapia trwa ok. 10 miesięcy.


Program terapeutyczny INPP skierowany jest do dzieci z:


dysleksją

dysgrafią

dysortografią

dyspraksją

zaburzeniami koncentracji uwagi

nadpobudliwością w tym z ADHD

zaburzeniami koordynacji

trudnościami w czytaniu i pisaniu

dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi

zespołem Aspergera

obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej

opóźnionym rozwojem mowy